Prevent

Alle opleidingen kunnen bij Prevent of inhouse gegeven worden. De opleidingen hebben een standaard programma maar kunnen aangepast worden aan de behoeften van de geïnteresseerde bedrijven. De opleidingen kunnen in het Frans en Nederlands gegeven worden. Alle opleidingen bieden een attest van deelname. Prevent is erkend als opleidings- en adviesverstrekker voor de KMO portefeuille.

 • Preventie van rugklachten: Praktijkgerichte opleiding om veel voorkomende rugklachten te voorkomen – als gevolg van een slechte houding of het manueel hanteren, tillen en verplaatsten van lasten. De opleiding voorziet in een beperkte theoretische uiteenzetting, gevolgd door oefeningen op rugsparende technieken en handelingen. De opleiding kan aangevuld worden met individuele coaching op de werkplek.
 • Kantoorergonomie: Praktijkgerichte opleiding om de oorzaken van frequente klachten van beeldschermwerk in kaart te brengen - omgeving, opstelling burelen en beeldscherm, zithoudingen– en aan te pakken. De inrichting van flexwerkplekken en landschapsburelen komt aan bod, met aandacht voor opstelling van de burelen, verlichting en verluchting.
 • Opleiding hiërarchische lijn: Interactieve opleiding om de leden van de hiërarchische lijn – iedereen die leiding heeft aan andere werknemers – op hun taken en verantwoordelijkheden mbt preventie en welzijn te wijzen, en hun instrumenten en mogelijkheden aan te reiken om die verantwoordelijkheden op te nemen.
 • Coaching van werknemers inzake ergonomie: Om rugklachten en andere musculoskeletale aandoeningen te vermijden bij manueel hanteren en tillen van lasten moeten rugsparende technieken toegepast worden. Dit zijn vaak eenvoudige handelingen waarop moet gelet worden, maar die toch snel uit gewoonte worden vergeten. Door een aantal specifieke werknemers op te leiden inzake ergonomie en aanspreken op gedrag zijn zij in staat om snel op de werkvloer in te grijpen bij rugbelastende handelingen en corrigerende houdingen aan te tonen.
 • Toolboxen: Toolboxen zijn korte informatiemomenten op de werkplek om de medewerkers te informeren rond specifieke veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen – ergonomie, omgaan met gevaarlijke producten, machines etc. In de opleiding komen de technieken van een toolbox en het belang van een gevuld en gericht informatiemoment in groep aan bod.
 • 5S: 5S is een methode om een werkplek overzichtelijk te organiseren met het oog op een veilige en efficiënte werkomgeving. 5S staat voor scheiden, sorteren, schoonmaken, systematiseren en standhouden. De opleiding leert de technieken om een geordende en nette werkplaats te creëren waarbij het risico op vallen en struikelen wordt beperkt.
 • Preventie van arbeidsongevallen: De opleiding focust op de meest voorkomende ongevallen op de werkplek – vallen, struikelen, knellingen - en op het herkennen van risico’s – orde en netheid, machinerisico’s, elektrische risico’s etc. De opleiding leert op een interactieve manier de technieken om de risico’s in kaart te brengen en de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen, volgens de principes van de preventiehiërarchie.
 • Opleiding van de leden van het Comité PBW: De leden van het comité hebben een belangrijke rol om het preventiebeleid in de onderneming vorm te geven. De opleiding focust op de werking van het comité, de middelen die de leden ter beschikking hebben en de positieve rol die zij kunnen spelen als hefboom voor het preventiebeleid. Zij leren hoe klachten om te zetten in een constructieve bijdrage.
 • Basisopleiding Preventie en Welzijn op het Werk: De 6 daagse basisopleiding (niveau 3) is bedoeld voor de deelnemers die de rol van preventieadviseur willen opnemen in C en D bedrijven met een beperkt risico. Zij leren hoe een preventiebeleid op te zetten in de onderneming, welke de risico’s kunnen zijn en hoe die te beoordelen en preventiemaatregelen uit te werken. De deelnemers kunnen zelf aan de slag met een praktijkcase. De opleiding is conform de regelgeving en geeft recht op een officieel getuigschrift.
 • Vallen en struikelen: Vallen en struikelen zijn een van meest voorkomende ongevallen in privé en werk. De praktijkgerichte opleiding focust op de meest voorkomende val- en struikelrisico’s in het bedrijf en bij uitbreiding in de privésituatie, en hoe deze te voorkomen. Aandacht gaat uit naar orde en netheid, het herkennen van gevaren en risico’s en het nemen van de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen.
 • BA4/BA5: Om werknemers toelating te verlenen tot elektrische installaties moeten zij beschikken over een attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam). De eendaagse opleiding BA4 focust op het herkennen van risico’s van elektrische installaties en het uitvoeren van kleine interventies aan elektrische installaties. De deelnemers BA5 volgen een bijkomende opleidingsdag. Beide opleidingen sluiten af met een test, die bij slagen recht geeft op een getuigschrift.
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk: Praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op het herkennen van de risico’s van de mogelijke gevaarlijke stoffen die in een onderneming aanwezig kunnen zijn. Hoe de risico’s herkennen, Mogelijke preventie- en beschemingsmiddelen worden aangereikt
 • Veiligheid in het woon-werk verkeer: Opleiding die de deelnemers sensibiliseert voor de risico’s van het woon-werk verkeer en het nemen van preventieve maatregelen. Ook de werkgever en de organisatie kan aandacht besteden aan organisatorische en sensibiliserende maatregelen om de risico’s op een ongeval te beperken. 
 • Preventie van stress en burnout: De praktijkgerichte opleiding focust op de complexe risico’s van stress en burnout op het werk, de oorzaken en de effecten. Maatregelen om de risico’s te verminderen zijn mogelijk op organisatorisch, collectief en individueel vlak.
 • Vertrouwenspersoon: 5 daagse praktijkgerichte en interactieve opleiding om de vertrouwenspersoon vaardigheden aan te leren om professioneel op te treden bij conflicten en psychosiale risico’s. De opleiding biedt inzicht in de mogelijke psychosociale risico’s op het werk en de mogelijke interventietechnieken. De opleiding voldoet aan de regelgeving inzake de opleiding van vertrouwenspersonen. De deelnemers werken een case uit en krijgen na een succesvolle afrond het getuigschrift van vertrouwenspersoon.
 • Gezond leven en werken voor shift-werkers: Praktijkgerichte informatiesessie en sensibilisering van shiftwerkers voor het belang van gezonde voeding, beweging en een correct en aangepast slaappatroon. De sessie geeft talrijke tips en tricks om vermoeidheid en stress te voorkomen.
 • Intern transport: Praktijkgerichte opleiding om de risico’s van het intern transport in de onderming - vorkheftrucks en andere vormen. De opleiding focust op een goede organisatie en een passend beheer met planning, risicobeoordeling, aangepast gedrag en omgang met het voertuig. Ook de veiligheid van het voertuig zelf, het onderhoud, de zichtbaarheid en de risico’s bij het laden en lossen komen aan bod.
 • Infosessies nieuwe wetgeving: Halfdaagse informatiesessies om de wijzigingen in de wetgeving inzake preventie en bescherming op het werk te overlopen en tools aan te reiken om de wetgeving in de praktijk toe te passen.
 • E-Training: Individuele e-learning modules om werknemers en hiërarchische lijn op te leiden in diverse thema’s over risico’s op het werk. De deelnemers krijgen een getuigschrift na succesvolle afwerking van een opleidingsmodule. Mogelijkheid om zelf modules samen te stellen: www.preventtv.be.
 • ErgoScan, PsychoScan, SafetyScan: Korte doorlichting – scan – van specifieke risico’s in het bedrijf op het gebied van ergonomie, psychosociale risico’s en veiligheidsrisico’s. De scans gaan gepaard met een rondgang in het bedrijf en gesprekken met sleutelpersonen om de risico’s in kaart te brengen. Op basis hiervan krijgt de onderneming een rapport met aandachtspunten en verbetervoorstellen op korte en middellange termijn.

Gratis GRAFOC-training tijdens tijdelijke werkloosheid
Gratis GRAFOC-training tijdens tijdelijke werkloosheid
Covid-19 heeft een economische impact, ook op de printmediasector. Voor arbeiders PC130 die tijdelijk werkloos zijn stelt GRAFOC 2 online trainingen…
Lees verder
Sectoraal partnerschap duaal leren van start
Sectoraal partnerschap duaal leren van start
Op 13 oktober werd de aftrap gegeven van het sectoraal partnerschap duaal leren door GRAFOC en PaperPackSkills. Dit sectoraal partnerschap…
Lees verder
The BookBind Cube van Brepols Bookbinders, een feest!
The BookBind Cube van Brepols Bookbinders, een feest!
Afgelopen vrijdag kon GRAFOC kennis maken met de impressionante BookBindCube van Brepols Bookbinders. Een ongelofelijk staaltje van kennis, vakmanschap én…
Lees verder
Verkort outplacement voor PC130-medewerkers
Verkort outplacement voor PC130-medewerkers
De sociale partners binnen PC130 hebben in gemeenschappelijk overleg een aantal acties genomen om de printmedia sector te ondersteunen in…
Lees verder