Diversiteit

De sociale partners van de grafische sector (ACV, BBTK, Febelgra en de Vlaamse Nieuwsmedia) ervaren dat discriminatie in de printmediasector eerder voorkomt als randfenomeen en dat de meeste werkgevers en werknemers professioneel omgaan met mensen met verschillende achtergrond, gender, leeftijd, …

In de zoektocht naar nieuwe medewerkers wordt er niet altijd stilgestaan bij het aspect diversiteit. De sociale partners van de grafische sector raden bedrijven aan om in hun zoektocht ook af te wijken van de klassieke aanwervingsprofielen en -kanalen. GRAFOC kan bedrijven hierin ondersteunen door mee op zoek te gaan naar de juiste kandidaten.

Heb je als werkgever of werknemer het gevoel hebt dat een extra inspanning voor een diverser personeelsbeleid een meerwaarde is, dan kan de Intersectorale handleiding Non-discriminatiecode bijdragen tot het meer zichtbaar maken van een divers personeelsbeleid van het bedrijf.

In contacten met en begeleiding van werkzoekenden, werkgevers, uitzendkrachten, PC130-medewerkers, … maakt GRAFOC geen onderscheid op basis van gender, afkomst, nationaliteit leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, enz. GRAFOC gaat ook nooit in op de vraag om bepaalde doelgroepen uit te sluiten, bv bij instroom- of coachings/begeleidingstrajecten.

Discriminatie melden

Indien medewerkers, werkgevers, klanten, uitzendkantoren, leveranciers, enz. zich niet houden aan de sectorale non-discriminatiecode raadt GRAFOC aan om eerst in gesprek te gaan. Indien dit geen verandering teweegbrengt, adviseert GRAFOC om informatie in te winnen bij één van de sociale partners: Febelgra, Vlaamse Nieuwsmedia, ACV, ABVV-BBTK of het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia hoe discriminatie kan tegengegaan worden.

De sociale partners van de grafische sector werk(t)en actief mee aan het lopende onderzoek van de nulmeting diversiteit en inclusie in de grafische sector (PC130-bedrijven). Uit het onderzoek komen aanbevelingen hoe bedrijven zich beter kunnen profileren om een ruimere groep kandidaten te kunnen rekruteren.

Nederlands op de werkvloer

Bij de instroom of selectie van kandidaten kan het voorkomen dat de kandidaat baat heeft bij extra taalondersteuning.

Voor werkzoekenden biedt VDAB een gratis opleiding Nederlands aan. Werkzoekenden die via een Individuele Bedrijfsopleiding (IBO) in het bedrijf instromen hebben eveneens recht op een IBO met een taalcoach.

Je nieuwe medewerker leert met behulp van de taalcoach het Nederlands dat hij of zij nodig heeft om zijn of haar job goed uit te oefenen. De collega’s ontdekken hoe ze het best met de nieuwe collega kunnen communiceren.

Indien je als werkgever graag een extra opleiding Nederlands wil inrichten kan je hiervoor contact opnemen met een GRAFOC-medewerker.

Basiskennis test Nederlands en rekenen

Een kwalitatieve instroom begint met een duidelijke communicatie.

Als blijkt dat een nieuwe kandidaat die instroomt toch onvoldoende Nederlands kent en het basis rekenen niet onder de knie heeft kan deze kandidaat problemen ondervinden bij het uitvoeren van de opdrachten.

Voor het bedrijf en de collega’s is dit geen aangename situatie maar voor de kandidaat resulteert dit misschien in een volgende afwijzing. Om deze negatieve spiraal te doorbreken biedt GRAFOC een basis kennistest Nederlands en rekenen aan.

Tijdens de online test krijgt de kandidaat mondeling- en schriftelijk vragen voorgelegd. Indien de kandidaat foutief antwoordt, is het belangrijk dat de HR verantwoordelijke de resultaten met de kandidaat overloopt en de adviezen van de bevraging bespreekt met de kandidaat.

Omdat het slechts een beknopte test is kan het resultaat niet als bindend aanzien worden. Als de kandidaat een goede attitude en technisch inzicht heeft, kan je als werkgever nog steeds beslissen om de kandidaat aan te werven. Bijkomende opleidingen en ondersteuning kunnen van deze nieuwe kandidaat een waardevolle collega maken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.