Alternatieve premies

VDAB-Kredietlijn

Dankzij de Kredietlijn van GRAFOC bij VDAB krijg je 50% korting bij het volgen van een VDAB-opleiding en 100% korting bij een training “Nederlands op de werkvloer”!

Deze subsidie is mogelijk zolang er budget voorhanden is binnen de Kredietlijn.

Tip: De Kredietlijn is combineerbaar met de GRAFOC-opleidingspremie voor PC130-Ondernemingen voor het resterende bedrag.

KMO-Portefeuille

Heeft de leverancier van je opleiding een erkenning binnen de KMO-Portefeuille? Dan kan je ook hier bijkomende subsidies ontvangen binnen de pijlers opleiding, advies, …

Tip: De KMO-Portefeuille is combineerbaar met de GRAFOC-opleidingspremie voor PC130-Ondernemingen.

Meer weten? www.agentschapondernemen.be

Cevora 

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met Cevora (Sectorfonds bedienden PC200) kunnen PC130-arbeiders deelnemen aan de opleidingen uit het Cevora aanbod.

Hoe?

  • Kies de juiste opleiding op www.cevora.be en schrijf je medewerk(s) in
  • Cevora checkt de PC130 cursisten bij GRAFOC ter goedkeuring
  • Cevora factureert de deelnamekosten van de arbeiders aan GRAFOC. Indien je jaarmaximum bij GRAFOC nog niet bereikt is wordt dit 100% hiervan afgehouden; is het wel bereikt, dan ontvang je een debetnota van GRAFOC voor de opleidingsdeelname.

Deelnametarief

  • € 250/dag/per arbeider
  • Cevora dossiers komen niet meer in aanmerking voor de bijkomende GRAFOC-subsidie.

Vooruitzenden

De samenwerkingsovereenkomst tussen GRAFOC en Vooruitzenden, sectorfonds voor uitzendkrachten, biedt bedrijven extra subsidies.

ESF

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Meer weten? www.esf-agentschap.be

Nieuwe medewerkers

Je werft een nieuwe medewerker aan die werkzoekend is? Maak dan maximaal gebruik van een mogelijke RSZ-korting bij aanwerving!
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het juiste advies op maat van jouw onderneming.


Jouw contact
David Benoit