Algemene voorwaarden opleidingspremie

 1. Subsidies lopen per kalenderjaar. Uiterste indiening kan tot eind maart volgend op het kalenderjaar van toepassing. Voeg steeds een kopie van de factuur bij de aanvraag.
 2. GRAFOC stuurt na ontvangst per e-mail een ontvangstmelding van je dossieraanvraag met een dossiernummer dat je bijhoudt. Je ontvangt ook het evaluatieformulier om in te vullen door de deelnemers aan de opleiding.
 3. Opleidingen uit de recentste Navormingsbrochure, op www.grafoc.be, of opleidingen op maat van uw bedrijf komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming door GRAFOC. De opleiding dient gegeven te worden door een externe opleidingsverstrekker. De tegemoetkoming van GRAFOC staat los van de KMO-­‐portefeuille en kan hiermee gecumuleerd worden. Niet-­‐jobgerelateerde opleidingen dienen gemotiveerd te worden.
 4. Bedienden kunnen opleidingen mee volgen, GRAFOC komt alleen tussen in de opleidingskost van de arbeiders PC 130. Voor tussenkomst in de opleidingskosten voor de bedienden, dient u zich rechtstreeks te richten tot CEVORA.
 5. Uitzendkrachten die zijn tewerkgesteld in een PC130 functie in een printmediabedrijf kunnen de opleiding mee volgen. Bedrijven kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen door dit op dit formulier aan te vullen en dit ingevulde aanvraagformulier terug te bezorgen samen met de opleidingsfactuur. Na ontvangst neemt GRAFOC contact op voor bijkomende gegevens van de uitzendkrachten. Deze tussenkomst bedraagt tevens 35% van de opleidingskost afhankelijk van het profiel van de cursist. Voor 45-plussers en arbeidsgehandicapten is er een verhoging met 15% in de tussenkomst.
 6. Voor goedgekeurde dossiers is een tussenkomst van 35%. Enkel de opleidingskost komt in aanmerking. GRAFOC komt niet tussen in interne opleidingen, loonkosten of verplaatsingskosten. Opleidingen in het buitenland worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van GRAFOC.
 7. Bij het opleiden van een werknemer 45+ of arbeidsgehandicapte is er een verhoging van 15% van het maximum jaarlijks opleidingskrediet en een 50% tussenkomst i.p.v. 35%!
 8. Er is een verhoging van 25% van het jaarlijkse opleidingskrediet voor bedrijven met een door GRAFOC goedgekeurd Collectief Opleidingsplan ingediend uiterlijk tegen eind juni van het lopende kalenderjaar.
 9. Er is een verhoging van 25% op het jaarlijkse opleidingskrediet voor bedrijven met een door GRAFOC afgeleverd kwaliteitslabel ‘Erkend Printmedia Stagebedrijf’ die stagiair(s) (leerlingen/ studenten/werkzoekenden/IBO) opleiden in de onderneming gedurende het kalenderjaar waarin de aanvraag voor tegemoetkoming in opleidingskost werd gedaan.
 10. Iedere aanvraag wordt voorgelegd aan de paritair samengestelde Raad van Bestuur van GRAFOC. Deze beslist in overleg en unanimiteit om de uitbetaling van de subsidie al dan niet goed te keuren.
 11. GRAFOC behoudt zich het recht opleidingsdossiers niet meer uit te betalen bij overschrijding van het voorziene GRAFOC jaarbudget voor opleidingssubsidies!
 12. Belgische bedrijven zijn binnen de Europese richtlijnen wettelijk verplicht jaarlijks 1.9% van hun brutoloonkosten in vorming en opleiding te investeren. Goed gevormde medewerkers zijn bouwstenen van een succesvol bedrijf, maar de vorming wordt niet altijd systematisch bijgehouden. Elke PC130 onderneming is verplicht jaarlijks haar opleidingsinspanningen in de daartoe voorziene rubrieken in te geven in de sociale balans. GRAFOC baseert zich op de correct ingevulde sociale balans om het opleidingskrediet voor de bedrijven te openen en de tegemoetkomingsdossiers uit te betalen. Indien de sociale balans geen ingevulde opleidingsrubriek bevat, kan GRAFOC de fondsen niet aanspreken en derhalve de tegemoetkomingen niet uitbetalen.
 13. Meer info? Contacteer de Sectorconsulenten voor bijkomend advies rond onze dienstverlening.