Algemene voorwaarden opleidingspremie

 1. Premies lopen per kalenderjaar. Uiterste indiening kan tot eind maart volgend op het kalenderjaar van toepassing. Voeg steeds een kopie van de factuur bij de aanvraag.
 2. Je ontvangt automatisch een samenvattende bevestigingsmail na indiening van je aanvraag. 
 3. Enkel opleidingen met een factuur komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming door GRAFOC. De opleiding dient gegeven te worden door een externe opleidingsverstrekker of bv door een gepensioneerde ex-werknemer mits er geen productie wordt geleverd. De tegemoetkoming van GRAFOC staat los van de KMO­‐portefeuille en kan hiermee gecombineerd worden. Voor sommige opleidingen kan een motivatie gevraagd worden.
 4. Bedienden, zelfstandigen en interims kunnen opleidingen mee volgen. GRAFOC komt enkel tussen in de opleidingskost van de arbeiders PC130 en de interims in een PC130-functie.
 5. Voor goedgekeurde dossiers is een tussenkomst van 35% tot 50%. Enkel de opleidingskost komt in aanmerking. GRAFOC komt niet tussen in interne opleidingen, loonkosten, hotelkosten en verplaatsingskosten. Opleidingen in het buitenland worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van GRAFOC.
 6. Bij het opleiden van een werknemer ouder dan 45 jaar en/of arbeidsgehandicapte is er een verhoging van 15% van het maximum jaarlijks opleidingskrediet en een 50% tussenkomst i.p.v. 35%.
 7. Bedrijven vallen standaard onder Level 1.
  1. Level 2 kan behaald worden bij het indienen van een Opleidingsplan voor 1 juli per kalenderjaar.
  2. Level 3 volgt op Level 2 en is voor bedrijven die een Erkend Stagebedrijf zijn (het door GRAFOC afgeleverd sectorale kwaliteitslabel ‘Erkend Printmedia Stagebedrijf’ die stagiair(s) (leerlingen (duaal)/ studenten/werkzoekenden/IBO) opleiden in de onderneming gedurende het kalenderjaar waarin de aanvraag voor tegemoetkoming in opleidingskost werd gedaan.).
  3. Level 4 is voor bedrijven die naast Level 1, 2 en 3 een dossier indienen i.k.v. opleidingen gekoppeld aan een strategische/unieke/hightech investering
 8. Elke aanvraag wordt voorgelegd aan de paritair samengestelde Raad van Bestuur van GRAFOC. Deze beslist in overleg en unanimiteit.
 9. Goedgekeurde aanvragen kunnen en mogen enkel uitbetaald worden als in de neergelegde jaarrekening de opleidingskost en -duur is ingevuld!
 10. GRAFOC behoudt zich het recht opleidingsdossiers niet meer uit te betalen bij overschrijding van het voorziene GRAFOC jaarbudget voor opleidingspremies!
 11. Belgische bedrijven zijn binnen de Europese richtlijnen wettelijk verplicht jaarlijks 1.9% van hun brutoloonkosten in vorming en opleiding te investeren. Goed gevormde medewerkers zijn bouwstenen van een succesvol bedrijf, maar vorming wordt niet altijd systematisch bijgehouden. Elke PC130-onderneming is verplicht jaarlijks haar opleidingsinspanningen in de daartoe voorziene rubrieken in te geven in de sociale balans. GRAFOC baseert zich op de correct ingevulde sociale balans om het opleidingskrediet voor de bedrijven te openen en de opleidingspremies uit te betalen. Indien de sociale balans geen ingevulde opleidingsrubriek bevat, kan en mag GRAFOC de fondsen niet aanspreken en derhalve deopleidingspremie niet uitbetalen.
 12. Meer info? Contacteer de GRAFOC-medewerkers voor bijkomend adviezen rond onze dienstverlening.